Personnummer 2303
Kalltyp Folkräkning
Fodelsedatum 1811-00-00
Kalldatum 1880-00-00
Kon K
Civilstand änk.
Titel inhyses
Fornamn Elin
Efternamn Jacobsdotter
NormeratFornamn Elin
NormeratEfternamn Jakobsdotter
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Kalla1 Folkräkning 1880