Personnummer 2306
Kalltyp Folkräkning
Fodelsedatum 1811-00-00
Kalldatum 1880-00-00
Kon K
Civilstand änk.
Titel undantag
Fornamn Ingeborg
Efternamn Larsdotter
NormeratFornamn Ingeborg
NormeratEfternamn Larsdotter
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Kalla1 Folkräkning 1880