Personnummer 2307
Kalltyp Folkräkning
Fodelsedatum 1811-00-00
Kalldatum 1880-00-00
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Ingrid
Efternamn Johansdotter
NormeratFornamn Ingrid
NormeratEfternamn Johansdotter
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Kalla1 Folkräkning 1880