Personnummer 2312
Kalltyp Folkräkning
Fodelsedatum 1811-00-00
Kalldatum 1880-00-00
Kon M
Civilstand änk.
Titel inhyses
Fornamn Johannes
Efternamn Svensson
NormeratFornamn Johannes
NormeratEfternamn Svensson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Kalla1 Folkräkning 1880