Personnummer 2318
Kalltyp Folkräkning
Fodelsedatum 1812-00-00
Kalldatum 1880-00-00
Kon M
Civilstand gift
Titel inhyses
Fornamn Anders
Efternamn Pettersson
NormeratFornamn Anders
NormeratEfternamn Pettersson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
AnhorigMakeMakaOmInteAnnatAnges Anna Stina Olsdotter
BarnArvinge Johan Petter 1857, Johanna Gustafva 1852
Kalla1 Folkräkning 1880