Personnummer 2320
Kalltyp Folkräkning
Fodelsedatum 1812-00-00
Kalldatum 1880-00-00
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Brita
Efternamn Svensdotter
NormeratFornamn Brita
NormeratEfternamn Svensdotter
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
BarnArvinge Gustaf Richardsson
Ovrigt1 ”Richard Svensdotter”
Kalla1 Folkräkning 1880