Personnummer 2333
Kalltyp Folkräkning
Fodelsedatum 1812-00-00
Kalldatum 1880-00-00
Kon M
Civilstand gift
Titel torpare
Fornamn Johannes
Efternamn Persson
NormeratFornamn Johannes
NormeratEfternamn Persson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
AnhorigMakeMakaOmInteAnnatAnges Gunnil Eskilsdotter
Kalla1 Folkräkning 1880