Personnummer 2336
Kalltyp Folkräkning
Fodelsedatum 1812-00-00
Kalldatum 1880-00-00
Kon M
Civilstand ogift
Titel fattighjon
Fornamn Peter
Efternamn Jönsson
NormeratFornamn Peter
NormeratEfternamn Jönsson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Kalla1 Folkräkning 1880