Personnummer 2468
Kalltyp Mantalslängd 1820
Fodelsedatum 1799-04-23
Kalldatum 1799-04-23
Kon M
Fornamn Sven
Efternamn Johansson
NormeratFornamn Sven
NormeratEfternamn Johansson
Boendeadress Sjöaryd
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
BarnArvinge Johanna
Kalla1 Mantalslängder 1642-1820 Kronobergs län