Personnummer 2480
Kalltyp Mantalslängd 1820
Fodelsedatum 1794-00-00
Kalldatum 1794-00-00
Kon K
Civilstand ogift
Fornamn Johanna
Efternamn Svensdotter
NormeratFornamn Johanna
NormeratEfternamn Svensdotter
Boendeadress Flässeryd
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
FadernsFornamn Sven
FadernsEfternamn Andersson
Kalla1 Mantalslängder 1642-1820 Kronobergs län