Personnummer 2485
Kon M
Fornamn Nils
Efternamn Nilsson
Suffix d.y.
NormeratFornamn Nils
NormeratEfternamn Nilsson
Boendeadress Markaryd Mg