Personnummer 2490
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Ingeborg
Efternamn Larsdotter
NormeratFornamn Ingeborg
NormeratEfternamn Larsdotter
Boendeadress Misterhult