Personnummer 2500
Kon M
Titel Bonde
Fornamn Nils
Efternamn Larsson
NormeratFornamn Nils
NormeratEfternamn Larsson
Boendeadress Fjärholma