Personnummer 2505
Kalltyp Inrikes pass
Kon M
Titel Hemmansbrukaren, vävskedsförsäljare
Fornamn Nils
Efternamn Jönsson
NormeratFornamn Nils
NormeratEfternamn Jönsson
Boendeadress Köphult
Ovrigt1 1813-02-15, 32 år, reser till Västergötland och åter genom Jönköpings och Kronobergs Län, lång växt, koppärrigt ansikte, ljusbrunt hår, blå ögon, spetsig näsa; att afyttra väfskedar
Kalla1 Genealogiska föreningen, inrikes pass