Personnummer 2506
Kalltyp Inrikes pass
Kon M
Titel Hemmansbrukaren
Fornamn Jon
Efternamn Nilsson
NormeratFornamn Jon
NormeratEfternamn Nilsson
Boendeadress Ryd
Ovrigt1 1813-03-02, reser till Öster- och Wästergöthland samt Calmar Län, 29 år; lång, ljuslätt, ljust hår, blå ögon, spetsig näsa, att avyttra wäfskedar som de sjelva tillverkat (reser med kollega från Hinneryd)
Kalla1 Genealogiska föreningen, inrikes pass