Personnummer 2509
Kalltyp Inrikes pass
Kon M
Fornamn Jonas
Efternamn Jönsson
NormeratFornamn Jonas
NormeratEfternamn Jönsson
Boendeadress Stensholm, Högaholma
Ovrigt1 1846-09-16, säljer väfnad och ...tröjor
Kalla1 Genealogiska föreningen, inrikes pass