Personnummer 2515
Kalltyp Inrikes pass
Kon M
Titel Torparen
Fornamn Nils
Efternamn Persson
NormeratFornamn Nils
NormeratEfternamn Persson
Boendeadress Markaryd
FodelseForsamlingLanLandskap Småland
Ovrigt1 1827-01-18, 22 år, reser till C-stads Län för att sälja wäfskedar, liten, rundlagd, blå ögon, brunt hår
Kalla1 Genealogiska föreningen, inrikes pass