Personnummer 2516
Kalltyp Inrikes pass
Kon M
Titel Åbo
Fornamn Johan
Efternamn Larsson
NormeratFornamn Johan
NormeratEfternamn Larsson
Boendeadress Markaryd
FodelseForsamlingLanLandskap Småland
Ovrigt1 1832-05-23, 38 år, reser till Skåne och Småland, medellängd, rundlagd, blå ögon, brunt hår
Kalla1 Genealogiska föreningen, inrikes pass