Personnummer 2521
Kalltyp Inrikes pass
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Anna Maria
Efternamn Forsberg
NormeratFornamn Anna Maria
NormeratEfternamn Forsberg
Boendeadress Markaryd
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Ovrigt1 1815-04-14, 36 år, reser till Halland och Landscrona, reser med sin flicka, svart hår, brett ansikte, ordinarie växt
Kalla1 Genealogiska föreningen, inrikes pass