Personnummer 2523
Kalltyp Inrikes pass
Kon M
Civilstand ogift
Fornamn Lars
Efternamn Larsson
NormeratFornamn Lars
NormeratEfternamn Larsson
Boendeadress Markaryd
Ovrigt1 Fånge, straffad för kringflackande, 1804-05-31, reser till Markaryds socken där dess familj är
Kalla1 Genealogiska föreningen, inrikes pass