Personnummer 2525
Kalltyp Inrikes pass
Kon M
Titel Smedgesäll
Fornamn Sven
Efternamn Jonsson
NormeratFornamn Sven
NormeratEfternamn Jonsson
Boendeadress Båxhult
Ovrigt1 1808-02-05, reser till Halmstad, Carlscrona, Calmar, Vennersborg och Norrköping
Kalla1 Genealogiska föreningen, inrikes pass