Personnummer 2526
Kalltyp Inrikes pass
Kon M
Civilstand ogift
Titel Dräng
Fornamn Jacob
Efternamn Nilsson
NormeratFornamn Jakob
NormeratEfternamn Nilsson
Boendeadress Flässeryd
Ovrigt1 1806-02-19, reser till Halland, Skåne och Jönköpings Län
Kalla1 Genealogiska föreningen, inrikes pass