Personnummer 2529
Kalltyp Inrikes pass
Kon M
Titel Torp
Fornamn Per
Efternamn Påhlsson
NormeratFornamn Per
NormeratEfternamn Pålsson
Boendeadress Markaryd
FodelseForsamlingLanLandskap Fagerhult
Ovrigt1 1818-02-05, 60 år, reser till Calmar, Blekinge, Xstad och Halland, brunt hår, blå ögon, enfaldit (??) ansikte, längre växt
Kalla1 Genealogiska föreningen, inrikes pass