Personnummer 2535
Kalltyp Inrikes pass
Kon M
Civilstand ogift
Titel Dräng
Fornamn Sven
Efternamn Svensson
NormeratFornamn Sven
NormeratEfternamn Svensson
Boendeadress Markaryd
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Ovrigt1 1818-11-03, 22 år, reser till åtskilliga län, mörkt hår, bruna ögon, rödlätt ansikte, lång växt
Kalla1 Genealogiska föreningen, inrikes pass