Personnummer 2536
Kalltyp Inrikes pass
Kon M
Titel Hemmansbrukaren
Fornamn Sven
Efternamn Jonasson
NormeratFornamn Sven
NormeratEfternamn Jonasson
Boendeadress Markaryd
FodelseForsamlingLanLandskap Hinneryd
Ovrigt1 1818-11-17, 30 år, reser till åtskilliga län, brunt hår, blå ögon, långt ansikte, ordinarie växt
Kalla1 Genealogiska föreningen, inrikes pass