Personnummer 2540
Kalltyp Inrikes pass
Kon M
Titel torpare
Fornamn Jonas
Efternamn Persson
NormeratFornamn Jonas
NormeratEfternamn Persson
Boendeadress Markaryd
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Ovrigt1 1819-01-25, 24 år, reser till åtskilliga län, brunt hår, blå ögon, magert ansikte, ordinarie växt
Kalla1 Genealogiska föreningen, inrikes pass