Personnummer 2542
Kalltyp Inrikes pass
Kon M
Civilstand ogift
Titel Dräng
Fornamn Nils
Efternamn Nilsson
NormeratFornamn Nils
NormeratEfternamn Nilsson
Boendeadress Markaryd
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Ovrigt1 1819-02-22, 19 år, reser till Gotland, brunt hår, blå ögon, rödlätt ansikte, liten växt
Kalla1 Genealogiska föreningen, inrikes pass