Personnummer 2546
Kalltyp Inrikes pass
Kon M
Titel Hemmansbrukaren
Fornamn Sven
Efternamn Jonasson
NormeratFornamn Sven
NormeratEfternamn Jonasson
Boendeadress Markaryd
FodelseForsamlingLanLandskap Hinneryd
Ovrigt1 1819-03-29, 32 år, reser till åtskilliga län, brunt hår, blå ögon, långlagt ansikte, ordinarie växt
Kalla1 Genealogiska föreningen, inrikes pass