Personnummer 2554
Kalltyp Inrikes pass
Kon M
Fornamn Nils
Efternamn Lindquist
NormeratFornamn Nils
NormeratEfternamn Lindkvist
Boendeadress Åmot
Ovrigt1 1844-10-04, reser till Finland
AttGora 7046
Kalla1 Genealogiska föreningen, inrikes pass