Personnummer 2555
Kalltyp Inrikes pass
Kon M
Fornamn Anders Peter
Efternamn Andersson
NormeratFornamn Anders Peter
NormeratEfternamn Andersson
Boendeadress Åmot
Ovrigt1 1844-10-04, reser till Finland
Kalla1 Genealogiska föreningen, inrikes pass