Personnummer 2559
Kalltyp Inrikes pass
Kon M
Civilstand ogift
Titel Dräng
Fornamn Sven
Efternamn Johansson
NormeratFornamn Sven
NormeratEfternamn Johansson
Boendeadress Markaryd
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Ovrigt1 1819-11-19, 26 år, reser till Calmar, Blekinge o Skåne, brunt hår, blå ögon, magert ansikte
Kalla1 Genealogiska föreningen, inrikes pass