Personnummer 2564 7415
Kalltyp Inrikes pass SDB
Kon M M
Fornamn Christen Christen
Efternamn Nilsson Nilsson
NormeratFornamn Kristen Kristen
NormeratEfternamn Nilsson Nilsson
Boendeadress Markaryd
Ovrigt1 Reser till Köpenhamn, 1816-10-29
Kalla1 Genealogiska föreningen, inrikes pass SDB7
Fodelsedatum 1788-03-00
Doddatum 1865-02-11
Kalldatum 2017-00-00
Civilstand gift
Dodadress Holma
Dodforsamling Markaryd