Personnummer 257
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1860-07-29
Doddatum 1944-05-02
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1890-12-31
Kon M
Civilstand gift
Fornamn Jonas
Efternamn Andersson Gren
NormeratFornamn Jonas
NormeratEfternamn Andersson Gren
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Markaryd Mg
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013