Personnummer 2580
Kalltyp Gravsten
Fodelsedatum 1834-01-17
Doddatum 1881-07-24
Kalldatum 1881-00-00
Kon K
Fornamn Johanna
Efternamn Celander
NormeratFornamn Johanna
NormeratEfternamn Celander
Begravningsplats Markaryd
Kalla1 gravar.se