Personnummer 2590
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1797-12-31
Doddatum 1875-02-09
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1827-00-00
Kon M
Civilstand gift
Fornamn Sven
Efternamn Jönsson
NormeratFornamn Sven
NormeratEfternamn Jönsson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Oshult
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 SDB7