Personnummer 2654
Kalltyp Släktforskare
Fodelsedatum 1720-00-00
Doddatum 1763-04-03
Kon K
Fornamn Anna
Efternamn Larsdotter
NormeratFornamn Anna
NormeratEfternamn Larsdotter
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Släktforskare (Birgit B.)