Personnummer 2678 2678
Kalltyp Soldatregistret Släktforskare
Fodelsedatum 1767-00-00 1767-00-00
Doddatum 1808-00-00 1808-11-19
Kalldatum 2020-00-00
Kon M M
Titel Soldat
Fornamn Måns Måns
Efternamn Djerf Nilsson Djerf
TidigareEfternamn Nilsson
NormeratFornamn Måns Måns
NormeratEfternamn Djerf Nilsson Djerf
Boendeadress Ekhult
Ovrigt1 Rote Ekhult 52, Kronobergs regemente, Södra Sunnerbo kompani. Torpnummer: KR-06-0740
Ovrigt2 Antagen 1791, avsked 1808
Kalla1 Centrala soldatregistret Släktforskare (Birgit B.)
Kalla2 Aktnummer: KR-06-0740-1791
Dodadress Ekhult
Dodforsamling Markaryd