Personnummer 272
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1860-07-25
Doddatum 1921-06-01
Kalldatum 2017-00-00
Kon M
Civilstand ogift
Fornamn Gustaf
Efternamn Johannesson
NormeratFornamn Gustav
NormeratEfternamn Johannesson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Boda
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013