Personnummer 272 397 397 679 680 895 895 7246
Kalltyp SDB SDB Släktforskare SDB SDB Släktforskare SDB SDB
Fodelsedatum 1860-07-25 1857-02-16 1857-02-16 1850-08-02 1850-10-29 1844-11-19 1844-11-19 1846-12-21
Doddatum 1921-06-01 1945-10-24 1945-00-00 1937-02-13 1932-02-18 1920-06-27 1874-10-20
Kalldatum 2017-00-00 2017-00-00 2017-00-00 2017-00-00 2017-00-00 2017-00-00
Kon M M M M M M M M
Civilstand ogift gift änk. gift änk. ogift
Fornamn Gustaf Gustaf Gustaf Gustaf Gustaf Gustaf Gustaf Gustaf
Efternamn Johannesson Johannesson Johannesson Johannesson Johannesson Johannesson Johansson Johannesson
NormeratFornamn Gustav Gustav Gustav Gustav Gustav Gustav Gustav Gustav
NormeratEfternamn Johannesson Johannesson Johannesson Johannesson Johannesson Johannesson Johansson Johannesson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd Markaryd Markaryd Markaryd Markaryd Markaryd Markaryd Markaryd
Dodadress Boda Hannabad Hulugård Åmot Skattegård Boda Trälora Kronogård Koddeböke
Dodforsamling Markaryd Markaryd Markaryd Markaryd Markaryd Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013 SDB7 Släktforskare (Birgit B.) Sveriges dödbok 6 1901-2013 Sveriges dödbok 6 1901-2013 Släktforskare (Birgit B.) Sveriges dödbok 7 1860-2017 Sveriges dödbok 7 1860-2016
DatumAndratCivilstand 1895-08-16 1931-10-12 1882-10-14 1896-04-14
FadernsEfternamn (–1867)
ModernsEfternamn Juliidotter, Maria Christina (1821–1889)
Titel Dräng