Personnummer 274
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1860-05-05
Doddatum 1924-01-02
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1895-11-04
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Gustava
Efternamn Johannesson
TidigareEfternamn Svensdotter
NormeratFornamn Gustava
NormeratEfternamn Johannesson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress N Haghult
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013