Personnummer 277
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1860-02-06
Doddatum 1934-02-12
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1907-02-28
Kon M
Civilstand änk.
Fornamn Jonas
Efternamn Johansson
NormeratFornamn Jonas
NormeratEfternamn Johansson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Kv. Dahlian
Dodforsamling Raus (M)
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013