Personnummer 3008 3873 4055 4200 4233 4574 4665 5865 5933
Kalltyp Släktforskare Kyrkbok C Kyrkbok C Kyrkbok C Kyrkbok C Kyrkbok C Kyrkbok C Kyrkbok C Kyrkbok C
Fodelsedatum 1650-00-00 1691-12-30 1696-12-30 1701-06-05 1702-07-25 1713-12-28 1716-12-02
Kon K K K K K K K K K
Fornamn Inger Inger Inger Inger Inger Inger Inger Inger Inger
Efternamn Persdotter Persdotter Persdotter Persdotter Persdotter Persdotter Persdotter Persdotter Persdotter
NormeratFornamn Inger Inger Inger Inger Inger Inger Inger Inger Inger
NormeratEfternamn Persdotter Persdotter Persdotter Persdotter Persdotter Persdotter Persdotter Persdotter Persdotter
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd Markaryd Markaryd Markaryd Markaryd Markaryd Markaryd
Kalla1 Släktforskare (Birgit B.) arkiv C:1 arkiv C:1 arkiv C:1 arkiv C:1 arkiv C:1 arkiv C:1 arkiv C:1 arkiv C:1
Kalldatum 1692-01-03 1697-01-03 1701-06-09 1702-08-03 1714-01-03 1716-12-09 1693-04-09 1696-03-08
Boendeadress Haghult Hannabad Skiphult Åmot Boda Skiphult Markaryd Högaholma
FadernsFornamn Per Per Per Per Per Per
FadernsEfternamn Jonsson Tufvedsson Gunnarsson Eriksson Svensson Gisslesson
ModernsFornamn Ingeborg Kerstin Ingeborg Larsdotter Ingeborg Månsdotter Olua Anna Nilsdotter
ModernsEfternamn Håkansdotter Larsdotter Larsdotter
Kalla2 Släktforskare (Curt P.) Släktforskare (Curt P.) Släktforskare (Curt P.) Släktforskare (Curt P.) Släktforskare (Curt P.) Släktforskare (Curt P.) Släktforskare (Curt P.) Släktforskare (Curt P.)
Doddatum 1693-04-00 1696-03-00
Dodforsamling Markaryd Markaryd
Ovrigt1 Av ett timmerträ som föll ifrån ställ ihjälslagen Ärlig hustru
ArVidDod 9 35
ManaderVidDod 4
DagarVidDod 4
Titel Hustru
Dodadress Högaholma