Personnummer 3026
Kalltyp Släktforskare
Fodelsedatum 1809-10-10
Doddatum 1887-00-00
Kon M
Fornamn Johannes
Efternamn Gunnesson
NormeratFornamn Johannes
NormeratEfternamn Gunnesson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Kalla1 Släktforskare (Birgit B.)