Personnummer 3028
Kalltyp Släktforskare
Fodelsedatum 1812-05-07
Kon K
Fornamn Johanna
Efternamn Persdotter
NormeratFornamn Johanna
NormeratEfternamn Persdotter
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Kalla1 Släktforskare (Birgit B.)