Personnummer 3053
Kalltyp Släktforskare
Fodelsedatum 1830-02-25
Kon K
Fornamn Gustava
Efternamn Bengtsdotter
NormeratFornamn Gustava
NormeratEfternamn Bengtsdotter
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
FadernsFornamn Bengt
FadernsEfternamn Svensson (1800–)
ModernsFornamn Johanna
ModernsEfternamn Erlandsdotter (1800–1831)
Kalla1 Släktforskare (Birgit B.)