Personnummer 3089
Kalltyp Släktforskare
Fodelsedatum 1842-02-13
Kon K
Fornamn Johanna
Efternamn Nilsdotter
NormeratFornamn Johanna
NormeratEfternamn Nilsdotter
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
FadernsFornamn Nils
FadernsEfternamn Gudmundsson (1803–1885)
ModernsFornamn Johanna
ModernsEfternamn Johansdotter (1810–1873)
Kalla1 Släktforskare (Birgit B.)