Personnummer 3392
Kalltyp Släktforskare
Fodelsedatum 1828-09-06
Kon K
Fornamn Gustava
Efternamn Johannesdotter
NormeratFornamn Gustava
NormeratEfternamn Johannesdotter
Fodelseadress Tormansbygd Ng
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
FadernsFornamn Johannes
FadernsEfternamn Nilsson (1794–)
ModernsEfternamn Johannesdotter, Anna (1803–)
AttGora Tormansbygd Ng p.494, Markaryd (G)
Kalla1 Släktforskare (Birgit B.)