Personnummer 358
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1858-10-28
Doddatum 1920-08-13
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1888-07-14
Kon M
Civilstand gift
Fornamn Sven
Efternamn Jonasson
NormeratFornamn Sven
NormeratEfternamn Jonasson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Ryd
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013