Personnummer 367
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1858-07-05
Doddatum 1919-12-05
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1895-03-01
Kon M
Civilstand gift
Fornamn Johan August
Efternamn Nilsson
NormeratFornamn Johan August
NormeratEfternamn Nilsson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Gunnarstorp
Dodforsamling Norra Vram (M)
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013