Personnummer 3732
Kalltyp Kyrkbok C
Fodelsedatum 1694-03-12
Doddatum 1710-12-22
Kalldatum 1710-12-28
Kon K
Titel Pigan
Fornamn Lucia
Efternamn Nilsdotter
NormeratFornamn Lucia
NormeratEfternamn Nilsdotter
Boendeadress Markaryd Ng
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodforsamling Markaryd
FadernsFornamn Nils
FadernsEfternamn Jakobsson
ModernsFornamn Kerstin Persdotter
Ovrigt1 Ärlig ung piga
ArVidDod 16
VeckorVidDod 40
DagarVidDod 4
Kalla1 arkiv C:1
Kalla2 Släktforskare (Curt P.)